Namenski stroji

Rast konkurece, visoke zahteve trga glede kakovosti, ter istočasno racionalizacija

in večja fleksibilnost proizvodnje narekujejo potrebo po uvedbi racionalizacije v proizvodnji.

V našem podjetju projektiramo in proizvajamo različne vrste namenskih strojev in robotiziranih proizvodnih linij.

Z roboti ABB robotiziramo posluževanje strojev za mehansko obdelavo, stiskalnic, merilnih naprav in ostalih proizvodnih procesov.