Merilne priprave

Variabilnost procesov je vzrok za izmet in neučinkovitost, visoke stroške zagotavljanja kakovosti in stroške dela, povzroča pa tudi zamude.

S tega vidika smo pričeli z razvojem namenskih merilni sistemov za odkrivanje neskladij,

predvsem med posameznimi fazami robotiziranih proizvodnih linij.

Naši merilni sistemi so lahko popolnoma ali delno avtomatizirani, njihovo jedro pa so zelo natančne pnevmatske merilne sonde.