Razvoj

Z znanjem, ki smo ga pridobili v preteklih letih, lahko za Vas pripravimo celovito rešitev, od ideje do končnega izdelka. V najkrajšem času Vam lahko v lastni orodjarni izdelamo vsa potrebna orodja, ki so osnova za kakovosten odkovek.

Sodobna programska oprema in usposobljen kader sta kombinacija, ki nam omogoča kvalitetno, hitro in strokovno konstruiranje celovitih orodij in sestavov.

Za konstruiranje uporabljamo programsko orodje Solid Works in Visi Vero, preko katerih lahko uvažamo in izvažamo podatke v več možnih oblikah:

Solid Works Files (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw),
PARASOLID (*.x_t, *.x_b, *.xmt_bin, *.xmt_bin),
IGES (*.igs, *.iges),
STEP (*.step, *.stp),
DXF (*.dxf),
DWG (*.dwg).

Poleg omenjenih programov uporabljamo še 3D-Native CAD Converter, s katerim lahko odpiramo in shranjujemo še naslednje oblike zapisov:

CATIA V4/V5, Pro/E, Inventor, UG, VDA, SAT, in STL.

Za programiranje CNC strojev uporabljamo programsko orodje Visi Vero, ki je namenjeno 2D in 3D programiranju vseh vrst CNC strojev.

Moderno opremljena orodjarna v povezavi z razvojno-tehnološkim oddelkom CAD-CAM zagotovi, da so tako prototipi, kakor tudi nadaljnja serijska proizvodnja, konstantni in nadzorovane kakovosti.

DSC_2500 (65)-g DSC_1862-gDSC_1605pDSC_1584p DSC_2500 (5)p DSC_2500 (32)p DSC_2500 (39)p