Proizvodi

Naše podjetje se že od samih začetkov ukvarja s proizvodnjo najrazličnejših odkovkov. Leta 1990 smo sprejeli dolgoročno usmeritev in se posvetili izključno proizvodnji zahtevnih natančnih odkovkov.

Temu je sledil program obdelave odkovkov, kateremu se je v zadnjih letih pridružil še program stružnih delov.

Vsi programi predstavljajo celoto, ki je podprta z inovativnim znanjem in najsodobnejšo tehnologijo, nadzorovano s procesnim sistemom vodenja in upravljanja.

Vpeljana sistema ISO 9001/2000 in ISO TS 16949 sta temelja, ki zagotavljata visoko kakovost naših proizvodov in s tem zadovoljstvo kupcev, ki v največji meri prihajajo iz avtomobilske industrije, vsekakor pa smo sposobni zadovoljiti tudi druge panoge.