Aktualni projekti

Internacionalizacija e-poslovanja v podjetju MAROVT d.o.o.

V okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« je podjetje MAROVT izpeljalo projekt, ki je dosegel naslednje cilje: (a) izvedba elektronske izmenjave med partnerji (EDI), (b) vključitev v digitalni sejem, (c) razširitev spletnih strani za tuje trge, (d) izdelava produktno-prodajnega videa za tuje trge ter (e) krepitev kompetenc zaposlenih skozi usposabljanja.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Razpis Vavčer za pridobitev certifikatov

V okviru projekta pridobitve oz. vzdrževanja certifikatov smo prejeli sofinanciranih del sredstev s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo. Obnovo certifikatov IATF 16949 in ISO 14001 smo s pomočjo teh sredstev uspešno obnovili.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropeskega sklada za regionalni razvoj.
Več najdete na: www.eu-skladi.si

Razvojno raziskovalni projekt

V Podjetju Marovt d.o.o smo se s konzorcijskim partnerjem Stroko Produkt d.o.o. odločili razviti modul IQ TPM 4.0 ki nam bo omogočil s pomočjo predikativne analitike učinkovitejše vzdrževanje in nadzor Strojev – opreme v delovnem okolju.

V okviru našega projekta bomo razvili celostno rešitev IQ TPM 4.0, ki bo zagotavljala monitoring opreme in delovnega okolja v realnem času ter omogočala predikcijo vzdrževanja.
Inovativen sistem IQ TPM 4.0 bo doprinesel k dvigu nivoja digitalizacije z avtomatizacijo proizvodnje z integracijo različnih vrst senzorjev, ki bodo zbirali podate o posameznih vidikih delovanja stroja, jih hranil in obdelal, ter s pomočjo strojnega učenja in prediktivne analitike omogočal višjo stopnjo avtomatizacije prediktivnega vzdrževanja.

Celotna infrastruktura rešitve zajema vzpostavitev delujočega strojnega dela rešitve in programskega dela z uporabniškimi vmesniki ter pripravljenimi moduli za različne najpogostejše scenarije v proizvodnji. V sklopu rešitve bo razvita metodologija za čim učinkovitejšo vpeljavo prediktivnega vzdrževanja, ki bo pokrivala najpogostejše primere iz industrije.

Prototip rešitve bo vzpostavljen v realni proizvodnji, kjer bo mogoče preveriti delovanje v realnem okolju, in bo služil tudi za primer dobre prakse tekom trženja produkta, kjer se bodo potencialne stranke seznanile z delovanjem celotnega sistem v praksi. Z uvajanjem principov industrije 4.0 in standarda IATF 16949 v predelovalne industrije se bo povečalo povpraševanje po integriranih rešitvah, ki pospešujejo avtomatizacijo, digitalizacijo in prediktivno vzdrževanje proizvodnje in proizvodnih procesov.

Inovativna sistemska rešitev IQ TPM 4.0 predstavlja »all in one« rešitev za velik spekter različnih strojev, ki ne omogočajo elektronskega zajemanja in pošiljanja podatkov o lastnih parametrih. Z našo rešitvijo bomo iz starejših, tehnološko manj naprednih strojev naredili nove napredne »pametne stroje«, ki bodo predstavljali cenovno ugodnejšo rešitev, namenjeno tudi manjšim industrijskim proizvodnjam. Zaradi cenovno ugodnejše in dostopnejše sistemske rešitve bomo prispevali k povečanju izvoza avtomatiziranih industrijskih sistemov na tuje trge.

Naziv projekta : RRI PROJEKT Inteligenca strojev za učinkovito proizvodnjo s predikcijo vzdrževanja in optimizacije proizvodnih procesov

Kratica projekta: RRI IQ TPM 4.0

Namen: Dvig učinkovitosti proizvodnjah procesov.

Z razvojem RRI projekta, katerega rezultat bo sistem, ki zajema IoT in skupek aplikacij, za zajem podatkov iz te naprave, ter učinkovito shranjevanje, obdelavo in analizo teh podatkov »big data« s pomočjo strojnega učenja »Machine Learning« bomo prispevali h ključnemu cilju

Dvig nivoja robotizacije in avtomatizacije proizvodnje

Cilj projekta:

  • Modul za zajemanje podatkov
  • Načrtovano stanje bomo dosegli z analizami in obdelavo podatkov, ki so zajeti z obstoječimi moduli v podjetju Marovt, ter zahtevami, ki se pojavijo in nastanejo skozi proces proizvodnje ter z analitiko velikosti obsega zajema podatkov ter razvojnimi kompetencami zaposlenih, ki bodo izdelek načrtovali in oblikovali skladno s predvidenimi potrebami.

  • Shranjevanje podatkov
  • Načrtovano stanje bomo dosegli z analizami in obdelavo podatkov, ki so zajeti z obstoječimi moduli v podjetju Marovt, ter zahtevami, ki se pojavijo in nastanejo skozi proces proizvodnje ter z analitiko velikosti obsega zajema podatkov ter razvojnimi kompetencami zaposlenih, ki bodo izdelek načrtovali in oblikovali skladno s predvidenimi potrebami.

  • Prediktivna analitika
  • Načrtovano stanje bomo dosegli z ustrezno dodelavo infrastrukture celotne rešitve, ki bo sposobna zajemati zadostne količine relevantnih podatkov iz potrebnih senzorjev. Z zbranimi podatki se bodo razvili najučinkovitejši modeli s pomočjo strojnega učenja za prediktivno analitiko, katere fokus bo predikcija vzdrževanja, vendar ne bo omejeno le na vzdrževanje temveč tudi na optimizacijo ostalih procesov v podjetju. Npr. predikcija najustreznejšega toka dela za posamezen produkt za najučinkovitejši prihranek energije.

Z razvojem smo pričeli 07.02.2018 in bo predvidoma trajal do 30.03.2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
EU SKLADI


www.eu-skladi.si

Svetovalni projekt na področju vitke proizvodnje Marovt

V Podjetju Marovt d.o.o smo se odločili, za uvedbo procesnih izboljšave z metodami nenehnega izboljševanja.

Naziv projekta : LEAN Marovt
Kratica projekta: SPM

Namen: Spoznati in uporabljati najnovejše metode obdelave procesov v avtomobilski industriji.
Cilj: Povečanje učinkovitosti razpoložljivih resursov

Izobraževanje smo pričeli izvajati 14.12.2016 in bo predvidoma trajalo do 15.09.2017

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).