Naši diplomanti

“Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.”

Albert Einstein

Tudi v našem podjetju smo lahko ponosni na uspešen prenos znanja na mlajše generacije. Kar nekaj diplomskih nalog je bilo posvečenih raziskavam v našem podjetju. Vsi diplomanti so imeli polno podporo s strani našega strokovnega kadra.


S PONOSOM OBJAVLJAMO DIPLOMANTE, KI SO SVOJE DIPLOMSKE NALOGE POSVETILI RAZISKAVAM V NAŠEM PODJETJU:

Pod mentorstvom tehnologa Dušana Ferleža:

 • David Vratuša
 • TEMA: Nadgradnja sistema za vodenje proizvodnje v orodjarni podjetja Marovt d.o.o.
  LETO: 2017

 • Denis Ogrizek
 • TEMA: Optimizacija režimov rezanja žične erožije Makino v podjetju Marovt d.o.o.
  LETO: 2017

  Pod mentorstvom direktorja Tomaža Marovta:

 • Aleš Ferlež
 • TEMA: Konstruiranje univerzalnega sistema za sušenje kovanih in drugih izdelkov
  LETO: 2014

 • Marcel Mikša
 • TEMA: Konstruiranje samodejne podajalne naprave za segrevanje surovcev
  LETO: 2016

 • Dušan Ferlež
 • TEMA: Sočasno inženirstvo pri razvoju odkovka za avtomobilsko industrijo
  LETO: 2016

 • Jure Hundrič
 • TEMA: Avtomatizacija namenskega obdelovalnega stroja z robotskim manipulatorjem in s strojnim vidom (magistrsko delo)
  LETO: 2017

  Pod mentorstvom direktorice komerciale Metke Marovt:

 • Barbara Lajhar
 • TEMA: Sestava in analiza letnega poročila v podjetju Marovt
  LETO: 2010